علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیج

نیما یوشیج | پدر شعر نو فارسی | علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیج
بیوگرافی

نیما یوشیج | پدر شعر نو فارسی | علی اسفندیاری ملقب به نیما یوشیج

نیما یوشیج،در راه نوگرایی شعر فارسی تلاش بسیار کرد. او با مجموعه تأثیرگذار افسانه باعث انقلابی در شعر فارسی شد.…
دکمه بازگشت به بالا