رمان کمدی سیاه

کتاب مغازه ی خودکشی | ژان تولی | رمان طنز سیاه
معرفی کتاب

کتاب مغازه ی خودکشی | ژان تولی | رمان طنز سیاه

رمان کوتاه مغازه ی خودکشی یک کمدی سیاه! کمدی سیاهی که سرانجام در ستایش زندگی برمی‌آید. رمان مغازه ی خودکشی…
دکمه بازگشت به بالا