دکتر یووال نوح هراری

کتاب چهار میثاق | دون میگوئل روئیز | کتاب خرد سرخپوستان تولتک
معرفی کتاب

کتاب چهار میثاق | دون میگوئل روئیز | کتاب خرد سرخپوستان تولتک

کتاب چهار میثاق یا (نام فرعی آن) کتاب خرد سرخپوستان تولتک، یکی از کتاب‌های حوزه خودشناسی و توسعه فردی است.…
کتاب انسان خردمند | یووال نوح هراری
معرفی کتاب

کتاب انسان خردمند | یووال نوح هراری

کتاب انسان خردمند تاریخ انسان را از پیدایش او از 2/5 میلیون سال پیش تا کنون روایت و بررسی می‌کند.…
دکمه بازگشت به بالا