آلوین تافلر

کتاب شوک آینده | آلوین تافلر
معرفی کتاب

کتاب شوک آینده | آلوین تافلر

کتاب شوک آینده به نویسندگی آقای آلوین تافلر،کتاب شامل شش بخش است و در هر بخش به مسائل مختلفی میپردازد.…
دکمه بازگشت به بالا